Aby wejść na stronę, potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.

Podaj datę urodzenia

Spółki Grupy Van Pur

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o niekorzystanie z naszej witryny.

Plan połączenia Van Pur oraz Smolpet Holding

Spółka Przejmująca: Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231094, o numerze NIP: 8133392434, Regon: 180020885, o kapitale zakładowym 48 485 129,28 zł

zwana w dalszej części Planu Połączenia jako „Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana: Smolpet Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615752, o numerze NIP: 5213732965, Regon: 364331108, o kapitale zakładowym 110 000,00 zł,

zwana w dalszej części Planu Połączenia jako „Spółka Przejmowana

uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych w Warszawie, dnia 30.06.2020 r.Zarządy spółek: Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Smolpet Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustaliły plan połączenia polegającego na przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych uzgodniły dnia 30.06.2020 roku niniejszy Plan Połączenia o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Spółka Przejmująca: Van Pur S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000231094, o numerze NIP: 8133392434, Regon: 180020885, o kapitale zakładowym 48 485 129,28 zł.

Spółka Przejmowana Smolpet Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615752, o numerze NIP: 5213732965, Regon: 364331108, o kapitale zakładowym 110 000,00 zł.

II. Sposób łączenia

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

2. Połączenie Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44a ust. 2 i 44c ustawy o rachunkowości.

3. Ze względu na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:

1) połączenie zostanie przeprowadzone bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 515 § 1 K.s.h. przez wspólników Spółki Przejmowanej, a co za tym idzie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej,

2) stosownie do postanowień art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt. 2 nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,

3) stosownie do postanowień art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt. 3 nie ustala się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,

4) stosownie do postanowień art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt. 4 nie ustala się dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,

5) zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 516 § 5 K.s.h. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta,

6) zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 516 § 5 K.s.h. dla celów połączenia nie zostanie sporządzone sprawozdanie zarządów łączących się spółek,

7) na podstawie art. 516 § 6 K.s.h. w zw. z art. 516 § 1 K.s.h. połączenie może nastąpić bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej o której mowa w art. 506 K.s.h.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. Załączniki do planu połączenia.

1. Projekt uchwały o połączeniu spółki Smolpet Holding sp. z o.o.;

2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

3. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek.

Pliki do pobrania:

Czytaj również

Napisz do nas

Jeśli jesteś przedstawicielem mediów i chcesz dowiedzieć się więcej o nas i o tym co robimy to zapraszamy do kontaktu pod adresem media@vanpur.com

Bądź na bieżąco z informacjami o naszych markach, browarach i wydarzeniach.